Choď na obsah Choď na menu
 


Telekinéza je pohybovanie predmetmi z miesta na miesto bez použitia fyzického kontaktu. Tiež sem patrí zmena tvaru predmetov prostredníctvom pôsobenia mysle - zohýbanie lyžičiek, kľúčov, alebo len ich udržanie a stabilizovanie. Hovorí sa jej aj psychokinéza, čo je slovo gréckejo pôvodu: psyché znamená dušu a kineisis zmanená hýbať.

Telekinéza patrí k hodne metafyzickým zručnostiam. Vďaka filmom s bosoráckou tematikou už iste väčšina z nás pozná pohybovanie predmetmi na diaľku, zohýbanie lyžičiek a podobné „fenomény“. Istotne, vedieť zohýbať lyžičky, levitovať veci a vyrábať „gule psí“ je príťažlivá zručnosť, ale nemali by ju používať ľudia, ktorí nemajú potrebnú psychickú stabilitu. Na druhej strane, je tu aj dobrá správa - keď zvládneme telekinézu, získame tým aj spústu iných užitočných schopností - napríklad schopnosť liečiť. Liečenie sa totiž zakladá na tom istom, čo aj telekinéza.

Tieto schopnosti sú celkom reálne. Jediné, čo nám bráni ich využívať, je naše obmedzené myslenie. Všetko začína a končí myslením. Ak budeme považovať levitovanie za nemožné, bude pre nás nemožné. Ak si budeme myslieť, že to dokážeme, dokážeme to. Sme teda obmedzení len tým, v čo veríme, a silou nášho presvedčenia, že našu vieru dokážeme zhmotniť do reality. A to sa týka nielen telekinézy, ale aj diéty, skúšky z matiky alebo „ulovenia“ príťažlivého partnera (čo sú všetko veci značne svetské a málo metafyzické).

Lenže tak ako vo všetkom inom, ani v tomto svete nejde všetko podľa našej vôle. Hlavne vtedy nie, ak si myslíme, že tento svet je ako obrovský supermarket, určený len pre naše potešenie - choď a obslúž sa! Ak nám chýba pokora, vďačnosť a spojenie s prostredím, ktoré manipulujeme, nikdy nedokážeme svoje manipulatívne schopnosti rozvinúť naplno. S univerzálnou energiou nie sme totiž spojení tak, že otvoríme ústa a vyjadrujeme svoje želania, ale sme s ňou spojení

Preto ak sa chceme naučiť levitovať, treba začať od niečoho, čo je dostatočne „malé“ na to, aby sme uverili, že to zvládneme, ale dostatočne „veľké“ na to, aby sme si boli bez tieňa pochybností istí, že to bolo dielo nás, a nie náhody…

Aspekt nás samých

Nespájame sa s Univerzom tým, že otvoríme ústa a necháme plynúť slová; spájame sa s ním cez myšlienky a pocity prekypujúce emóciou.

Čo to má do činenia s telepatiou? Nuž, všetko…

Nedokážeme fyzicky pohnúť ničím, čo vnímame ako oddelené od nás. Všetko zdanie „oddelenosti“ je len ilúzia. V Univerze niet oddelenosti - všetci sme súčasťou jednej univerzálnej energie, ktorou sme poprepájaní navzájom a so svetom (viditeľným i neviditeľným) okolo nás. „Boh“ nie je od nás oddelený; sme jeho súčasťou, je v nás a my sme v ňom. (A tým myslím „boh“ ako základný organizačný princíp, teda nielen v kresťanskom ponímaní!) Sme stelesnením tohto princípu a sme súčasne len jedným jeho aspektom.

Takže ak sa chceme pustiť do telekinézy (ktorej schopnosť máme vďaka Univerzu), potom musíme plne uznať a osvojiť si skutočnosť, že všetko, čo sa budeme snažiť pohnúť, je časťou nás a nie niečím oddeleným od našej existencie. (Toto je ešte tá zrozumiteľná časť bosoráckeho svetonázoru! Len čo som sa dostala k Heisenbergovmu princípu neurčitosti, postretla som isté problémy s obmedzenou inteligenciou a rozhodla som sa, že bosoráctvo sa nemusí zakladať vždy na pochopení, že niekedy aj slepá viera postačí… :-P)

Takže späť k telekinéze - ak sa budeme snažiť pohnúť „tou škatuľkou zápaliek“ alebo „tou ceruzou“ alebo „tým čímkoľvek“, nebudeme mať úspech. Keď hýbeme čímkoľvek, hýbeme totiž len jedným naším aspektom.

Ale čo ho pohne? Nuž, myšlienka. Ale čo myšlienka zmení? Energiu.

Niektorí ľudia hovoria o psychickej energii a liečivej energii, o reiki a čchi, ale všetko sú to len iné označenia pre Univerzálnu Energiu, ktorú môžeme označiť aj „quanta“ z kvantovej fyziky alebo „duch“.

Energia je jednoducho energia a je ovplyvňovaná myšlienkou.

A preto telekinézu môžeme definovať ako „proces hýbania aspektmi seba prostredníctvom ovplyvňovania energie pomocou mysle“. Keď teda pohybujeme vecami na diaľku, je to, akoby sme pohybovali vlastným prstom alebo nohou, a to je vlastne pre človeka veľmi prirodzený proces. Akurát že pri telekinéze sa nám zdá, akoby to, čím hýbeme, fyzicky nepatrilo k nám.

Takže ešte skôr, než sa pustíme do pohybovania vecami, musíme sa úplne stotožniť s touto základnou pravdou. Kým budeme hýbať niečím „cudzím“, nedokážeme tým pohnúť. Hýbať môžeme len niečím, čo je našou súčasťou.

Neobmedzené myslenie

Druhým aspektom telekinézy je viera a „neobmedzené myslenie“.

Viera je neotrasiteľná vedomosť o tom, že sa niečo nielen „dá urobiť“, ale že je to už „urobené“. Keďže neexistuje minulosť a budúcnosť, ale len teraz, nedostaneme sa nikdy do okamihu, keď sa predmet „bude hýbať“, ale len do okamihu, keď sa predmet „hýbe“ alebo „je pohnutý“.

Myšlienka bez obmedzenia je rovnako dôležitá. Nie je o nič ťažšie pohnúť horou ako pohnúť zrnkom piesku. Jediné, čo nás obmedzuje, je naša viera. Ak nebudeme veriť, že levitovanie zvládneme, nezvládneme ho. Už len presvedčenie, že niečo je nemožné, to robí nemožným.

Žiaľ, nie je to takisto platné aj naopak. Nestačí len veriť, že niečo je možné, aby sme to možným urobili. Väčšina skutočne hodnotných vecí v živote si totiž vyžaduje nielen pevnú vieru, ale aj poctivú prípravu.

Než prejdeme k tomu, ako sa na telekinézu pripraviť, ešte raz chcem zdôrazniť, že všetci máme vrodenú schopnosť telekinézy, ktorá si ako všetky ostatné psychické schopnosti vyžaduje len pevnú vieru, koncentráciu a zameranie myslenia tým správnym smerom.

A ešte raz - sú to zručnosti ako hýbanie predmetov na diaľku, zohýbanie lyžičiek, uzlenie oceľového lana a podobne - všetko len pomocou mysle. Toto všetko je možné.

Jediné, čo nás obmedzuje, je naša schopnosť uveriť tomu. Tá sa väčšinou potýka s pocitom, že ideme hýbať samostatnou vecou, nie len súčasťou tej istej energie, ktorou sme tvorení my sami. Tento pocit nám dávajú vnemy našich piatich zmyslov, pretože okrem fyzického sveta nie sú schopné postihnúť nič iné - ale to ešte neznamená, že by tam nič iné nebolo!

Takže dnes ideme pripraviť myseľ na telekinézu, a to meditáciou.

1. Príprava

Budeme potrebovať stoličku s pevným sedadlom (bez vankúšov) a oproti stoličke stolík.

Na stolík položíme niekoľko predmetov, ktoré budeme chcieť pohnúť alebo zohnúť. Aspoň dva z nich musia byť pre nás mimoriadne zaujímavé a jeden z nich by mal predstavovať prírodu (obrázok krajinky, kvetov a podobne).

Začíname tým, že sedíme na stoličke, chrbát máme celkom narovnaný a ruky nám voľne spočívajú na stehnách. Chrbtom sa neopierame o operadlo stoličky. Môžeme dokonca použiť stoličku bez operadla, ak takú máme.

Teraz sa pozrieme na predmety, ktoré sme položili na stolík. Každý predmet si podrobne prezrieme a vrývame si do pamäte každú jeho drobnosť. Ak treba, vezmeme ho do rúk a pozrieme si ho zo všetkých strán. Čím viac podrobností na ňom spozorujeme, tým lepšie.

Takto objekt študujeme a zapamätávame si jeho detaily po dobu aspoň 5 minút. Potom ho položíme znova na stôl.

Teraz zavrieme oči a vyvoláme si v duchu obraz objektu, tak podrobne, ako to len ide, a zo všetkých jeho strán, až ho máme celkom zhmotnený pred vnútorným okom. Toto robíme aspoň 5 minút.

Spočiatku nám môže predmet pred vnútorným okom blednúť, môže byť neostrý alebo mu môžu chýbať detaily. Nerobme si kvôli tomu starosti. Jednoducho otvoríme oči, obzrieme si ho a znova oči zavrieme - toto môžeme opakovať tak dlho, pokiaľ si nebudeme vedieť v duchu vyvolať obraz predmetu do takých podrobností, ako to len ide.

Po čase si budeme vedieť v mysli predstaviť predmet tak podrobne a tak „pevno“, ako ho vnímame, keď sa pozrieme na stolík.

Pritom vieme, že predmet v našej mysli nie je taký „reálny“ ako predmet na stolíku - je totiž oveľa reálnejší! Prv, než niečo môže existovať na fyzickej úrovni, musí existovať na úrovni astrálnej a mentálnej. To je zákonitosť zhmotňovania, o ktorej sa oplatí meditovať.

Všetko v celom vesmíre existuje najprv ako plán na energetickej úrovni, než sa to môže zhmotniť. Keby neexistovala schéma pre kombináciu častíc do atómov, atómov do molekúl, molekúl do buniek, buniek do orgánov a orgánov do živých bytostí, nemohli by sa zrodiť živé bytosti. Keby ste nemali plán na postavenie domu, nevedeli by ste, ako ho stavať, ako má vyzerať a čo budete pre to potrebovať. Bez plánu niet existencie.

Keď si už predmet vieme predstaviť v celej dokonalosti, urobíme to isté s ostatnými predmetmi na stolíku, až kým pri zavretých očiach si nevieme vykresliť každý z predmetov do toho najmenšieho detailu.

Kým toto nezvládneme, nemá význam prejsť do ďalšej fázy. Je jedno, koľko dní či týždňov to potrvá, musíme túto fázu najprv uzavrieť. Keď ju zvládneme, budeme vedieť v budúcnosti pracovať už bez skutočných predmetov, len s našou predstavou o nich.

Ak chceme našu schopnosť vizualizácie ešte zlepšiť, tak si predmety budeme vykresľovať s otvorenými očami, akoby voľne viseli vo vzduchu.

V ďalšom kroku môžeme predmet v mysli umiestniť na policu, kde ho budeme vidieť tak „hmotne“, akoby tam skutočne bol.

Toto cvičenie je nesmierne užitočné nielen pre telekinézu, ale aj pre samotné bosorovanie, liečiteľstvo a iné psychické schopnosti.

A ešte raz - nepokračujte ďalej, kým túto fázu nezvládnete dokonale. Ušetríte si tým sklamanie z neúspechu.

2. Hlboká fyzická relaxácia

Tuto použijeme cvičenie, opísané v článku o relaxácii.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Otázka

(smrtikokot, 30. 11. 2013 13:45)

predstav si radsej palicu...tu moju :)

priučka pre debilou

(Anthriela, 6. 7. 2013 23:40)

viete čo mna najviac bolí? Ked si ludia neuvedomuje svoje chyby nechu si ich priznat jasne že existuje magia a ta sa delí na viacej časti.. ak chceš vediet každy ma svoj živel ja ked som bola mala zahladela som sa do ohna a vedela som snim narabat aj ked to nieje moj živel a prečo? lebo v tom verím a načo tu vypusuješ hlupe komentare. za prve si sem nemal chodit za druhe je tu ten blog pre všetkych čo veria na magiu a za tretie ludia niesu len satanisti existuju aj aniely, víly a elfovia....

Re: priučka pre debilou

(david, 23. 11. 2013 19:36)

tak as pozri film carrie 2013 a učsa hehe :D

Aké sú moje šance?

(Asman, 6. 3. 2013 18:50)

Zdravím chcel by som sa niekoho opýtať aké sú moje šance na hýbanie predmetmi...Samozrejme sa venujem meditáciam s čakrami...a bez problémov ich viem rozvibrovať...je to zvláštny pocit...prosím o odpoveď niekoho kto sa v tom vyzná...chcem vedieť či sú moje šance na to dosť veľké alebo malé a samozrejme verím v to že sa to dá len som to ešte neskúšal diki

Re: Aké sú moje šance?

(dr., 7. 9. 2013 12:31)

šanca na hýbanie predmetmi je 1:1
buď sa ti postaví alebo nie

:)

(čo si myslim, 8. 7. 2013 15:53)

Ja nwm prečo ale ja možem vidiet veci rozmazane a potom zase zaostrit prečo je to tak.

Re: :)

(Optik, 24. 8. 2013 14:59)

Asi potrebuješ okuliare

...

(Anonim, 17. 7. 2013 22:36)

Telekineza a podobné veci sú možné. Dosť ľudí tvrdí že ju ovláda ale to nieje možné, aspoň s obyčajným ľudským mozgom. Ľudský mozog využíva v priemere iba 10% svojíchožností, telekinezia a podobné veci sú možné ale ešte bude trvať pár rokov evolúcie. Samozrejme existujú aj výnimky či už prípady keď sa narodí človek s viacej vyvinutejsím mozgom môže sa k takým to schopnostiam priblížiť alebo napríklad ľudia ktorí dlhé roky meditujú alebo robia podobnú činnosť postupne získajú tieto schopnosti. Zhrnutie: Telekinetické a podobné schopnosti sú možné ale potrebujeme na to viacej ako 10% výkonu mozgu.

Telekineza

(Jana, 6. 10. 2012 12:05)

psy guľu viem urobiť ale nevidím ju , a keď škúšam rukou telekinezu citim vybracie ale keď očami bolia ma oči a nič sa nepohne. Takže podľa mňa je to dané darom, nie tým že sa to budeme učiť.

Re: Telekineza

(tiez si myslím, 7. 7. 2013 16:41)

tiež si myslím a mám pocit že to nevie toľko ľudí ako to ohlasujú...!

vsetko

(pokrocilost, 10. 4. 2013 21:35)

Nie je dolezite ci to chces pre seba. Aj keby si bol neuveritelny chamtivec a chcel by si sa predvadzat podarilo by sa ti to ale ked nas krmia tym ze ked to chceme pre seba ako na ukazku tak sa to nepodari je jasne ze ten blok ti uviazne v hlave a neda sa ho zbavit. Nech sa deje cokolvek treba si uvedomit ze to dokaze kazdy . Ano kazdy myslel som aj na tych so slabou myslou.

Škola magie realnej!

(SPišiak, 9. 3. 2013 18:12)

tu na tejto stránke som našiel úplne návody ako liečiť alebo sa brániť meditacia je tam všetko odporúčam :) http://www.magiaenergie.wbl.sk/

Niečo

(:D, 10. 12. 2012 4:20)

Raven kámo chris angel je iluzionista teda nie skutočný mág a jeho triky boli všetky odhalené a dokonca istý čas chodil dokument "Mágia kuziel zbavená" v ktorom ešte aj ten trik z levitáciov bol odhalený.

PSI-WHEEL
Je hlúposť až to bolí je ovplyvnená tokom vzduchu v izbe a dokonca aj rukamy a ich teplotou "Schválne namočte si do horúcej vody ruky a dajte ich pod psi wheel a bude sa točiť ako diví"

Niesom tu od toho aby som očierňoval mágiu ale snažím sa vás priviesť na k niečomu čo naozaj funguje. A rozmýšľajte telekinéza a žiadna z kinéz sa neovláda rukami ale mozgom a pocitmi ktoré dokážeme v sebe vytvoriť. Schopnosti duše sú veľmi citlivé a fungujú len vtedy ak je váš mozog riadený iba jedným konkrétnym signálom *teda myšlienkou, príklad: "pohni ceruzou"* a to sa dá docieliť len meditáciou. Však najhoršie je že vaše tzv. schopnosti sú všetky zamknuté a je potrebné ich znovu odomknúť a to nejde len nejakým cvikom zameraný na istú činnosť. Prosím vás uvedomte si dnešný svet je na tom zle a najme tý čo žijete v meste podobne ako ja *problémy s vzduchom, problémy s hlučnostou okolia a nezdravou výživou* Pre odstránenie problémov je dobre začať meditovať,zdravo sa stravovať,a hlavne naučiť sa ovládať svoje telo a myšlienky. Až vaše telo bude naozaj v pohode potom duša dostane možnosť sa spojiť aspoň z 50 percent z vaším telom. Dalšia procedúra je však vičistenie tela a čakier *sú to vaše tzv energetické body v tele existujé ich milión a však len 7 je najväčších do ktorých sa ukladá najviacej energie* ak čakry nevičistíte vaša priechodnosť energie bude takmer nulová a pri naučení telekinézi bude schopnosť slabá a skoro nepoužiteľná. Naviac čo je horšie vaša energia je používaná vo väčšiej miere ako tá ktorú máte pôvodne prímať z vesmíru na ovládanie kinézy a to vás môže do istej mieri ohroziť alebo spôsobiť nevoľnosť.

Prosím pochopte nechcem vám zle ale musíte sami uznať že to len tak nejde učiť sa niečo bez toho aby ste si uvedomili čo je pred tým treba spraviť je to ako použiť prvý krát práčku bez návodu a bez prípojky vody do nej.
Nevravím že tento návod je zlý ale je nepoužiteľný pokiaľ sa neočistíte a nenaučíte ovládať ak to zmáknete potom si môžete užívať silu.

Čo myslíte prečo každý druhý človek nevie telekinézu ??
Čo myslíte prečo mnísi v tibete meditujú každý deň a snažia sa docieliť istého osvietenia ??

Nieje to hračka dámy a páni ale je to zvládnuteľná vec.

fl

(lal, 20. 3. 2012 13:29)

Tak ešte raz =D
Emócie sú pohon pre naše schopnosti a prečo ? Lebo dokážu z aktivizovať skoro každú bunku v našom tele a sústrediť sa.

Aký profesionáli ?! Tomu som nepochopil.

Myšlienka je semeno pre všetko čo existuje v čase aj priestore.
Akurát keby ste neboli po niektorý taký obmedzený tak možno by ste pochopili že čas nieje lineárny ale láme sa.

Zle úmysli ?
Prosím nebudte smiešny toto niesu rozprávky ale keby náhodou existuje dualita. A keď si myslíte že schopnosti nejdú zneužívať tak ste na omyle. Ale každý kto dosiahne určitej úrovne tak pochopí že je to na nič.

Mimochodom
1. Naučiť sa psi-ball
2. Naučiť sa vizualizáciu
3. Naučiť sa meditovať *základ*
4. Pochopiť aspoň základy hmoty
5. A až tak sa môžete pustiť do telekinézi.
6. Nájsť si kľudné miesto niekde kde nebudete rušení.
Možno doporučil by som skúsiť výmenu energie zo stromom to môže byť dobrý tréning.
7. Robte to pravidelne a nie tak že to budete flákať. Dôležité na čo netreba zabudnúť je robiť to z láskou a presvedčením že to pôjde za každú cenu.


Re: fl

(lenor, 19. 4. 2012 23:03)

Mnoho gramatických chýb - málo sa sústredíš na druhých, vela na seba, nechceš dobro druhým, ale vyučovať ako Kristus - bez lásky to neide a opačný pól: ludia sú zlí = každý veriaci je plný zázračnej sily a koná zázrak - už vtedy, keď odpustil.....

Re: Re: fl

(dreamer, 29. 11. 2012 14:06)

Takisto gramatická chyba: "neide" (píše sa "nejde") :-)

Základ do všetkého

(Lord, 23. 1. 2010 5:11)

Telekinézou sa zaoberám odmalicka. Hej, mam iba 21 rokov, hej je to máličko, ale ako 3 rocný som vedel hýbať sirkami na vode. Maminka toho dokázala omnoho viac, neskorej som ju predbehol. Mal som 14 rokov, ked som bol na svojom vrchole. Postačilo mi aby som svet vnímal po svojom, ako zaostalé dieta ktoré svet vníma po svojom, mal som svoju realitu. To mi bol trenažér, naučil som sa hodne veciam. Liečenie, dokonale predpovedanie buducnosti - presné, čítanie myslienok druhych skrz pocity, ovladanie druhych. Toto vsetko bez akychkolvek pomocok, ani karty, ani kristalova gula, to je vsetko skorej by som povedal že len preto aby sme skôr uverily v metafyzicku energiu. Je lahsie na to prísť s pomlckami, ale tie naozaj nieje treba, preto vzdy začnite bez nich, ja osobne Vám to odporúčam. Všetko sa dá bez pomocok, teda vy ste pomôcka, veríte v seba samého, cítite po čase ako ste silný, a je to iná sila, sila sa prejavuje schopnosťou sa opustit. Je to psychika čo s tým hýbe, čo lieci, čo ovláda. Je to druhá bytosť v nás, sme to my. A chce vidiet inými očami, nebránte jej, a všetko dokážete ako ja. Povolte sposob myslenia ako keď spíte, a uverí to vo vás samo sebe. Ono to...ono myslenie sa dotkne vašich citov a budete svet nielen vidiet ako ho vidíte, ale aj cítit ako ste nikdy necítily. Ona Vás to naučí, verte mi. Nebude to lahké, ale keď ju prebudíte v sebe, ona Vám uz nedá pokoja, scitujete sa s inym svetom. To je báza na ktorej to funguje. Ked vas premoze, uz to niejste vy, ale ked si sam zo sebou budete vychádzať akokeby ste sa s nou skamarátily. Treba si vediet vychádzať sám zo sebou a byť vyrovnaný, vtedy to ide. Labilný ludia s týmto majú problém, sle pri cvičení sa stávajú stabilnejšími a začínajú sa učiť schopnosti rozumiet teda cítit. Kdo má pocit ze je stabilný, nech vyskúša takto myslieť a malo by to po čase ísť, malo. Už potom záleží ako dokáže Vaša psychika prijať nový svet. Do istej miery sa to dá naučiť, nie všetko, ale niečo predsa len hej. Každý máme svoje danosti, niekdo ich má menej a niekdo viac. Niekdo sa to účí roky iný hodiny. Postarší čo poznajú Lúč poznávania, vedia ako rýchlo sa tam vedelo ukázať " nemožné " ako rýchlo a efektívne sa dokážu predávať zručnosti. Ja, tenkrát ako malý chlapec som tam toho vela videl, a hodne naučil. Odporúčam, ak Vás to láka tak to láka Vás a nie druhých, netahajte do toho zbytočne druhé osoby čo neveria ani sebe poriadne, nesnazte sa ich presvedcit, vy to nepotrebujete. Venujte sa sebe, svojemu telicku, pocitite jeho rec. Tam to vzdy začína, kdo má zdravotné problémy sa to naučí aj sám, lebo musí. Odjakziva si prikladáme ruky tam, kde nás to bolí, tak v tom niečo asi bude. Po istých skúsenostiach ani ruky nebudete potrebovat, telekineza ide aj bez toho. Dychajte cerstvy vzduch, a zdravo myslite - zdravo ako clovek, clovek dokáže všetko, aj nemožné, postačí veriť. Radšej slabú vieru, ako silnú a pohnutú. Menej je niekedy viac, venujte sa sebe, svojim pocitom, svojemu telu lebo to je aj zdroj energie, venujte sa ludom a vnimajte svet, knihy odložte necitajte ako to nejde, keď to máme každý v rukách.
Prajem pekný deň.

Re: Základ do všetkého

(chcem sa to naučit, 28. 4. 2012 10:05)

prosim ta ked sa v telekineza tak dobre vyznaš tak ta prosim či by sim my nevysvetlil ako začat čitam všelijake članky a neviem prečo ale neviem ako začat moj facebook messi dnb laurent. bol by som ti velmy vdačny keby si my pomohol.

Re: Re: Základ do všetkého

(Peter, 7. 5. 2012 12:14)

Ahoj.
Začať môžeš meditáciou kedže to pokladám za veľmi dôležité. Treba sa vedieť nabiť energiou. Potom by si mohol začať s vytvorením psi-ball kedže potrebuješ sa naučiť ovládať energiu. Potom sa ho nauč hodiť ... v skutočnosti to nieje nič ťažké len si predstaviť pulz v ruke ktorý začína hore v ramene a zvyšuje sa a končí v dlani. Ak si to predstavíš ten psi-ball odletí na dosť ďaleko. Problém vidím v tom že sa budeš musieť naučiť dávať bacha na to aby si vytvoril pulz a pritom aby nezmizol psi-ball. Keď sa toto naučíš tak si polož prázdnu fľašu s plastu pred seba a snaž sa ju trafiť z psi guľou. Samozrejme že niekomu to trvá 1 deň niekomu 2 týždne. Ale vytvorí to dobrý základ.
No s telekinézov je to troške iné. Ak sa chceš naučiť telekinézu veľmi dobre budeš sa musieť naučiť ovládať tok energie vo svojom tele to znamená že premiestniť ju do palca na nohe a hneď do druhého a tak skoro do každej časti tela. Dôležitosť tohoto cvičenia je vážna. Tok energie vo svete ktorý nevidíš a môžem povedať že ledva cítiš je veľmi iný od toho ktorý pociťuješ ako gravitácia alebo vzduch.
Ak zvládaš toto cvičenie tak si teraz môžeš vybrať cestu.
Teraz píšem podľa seba ako som sa učil ja je to na tebe ak si vyvinieš svoju techniku.
1. Vláknová telekinéza *ruky*
2. Pomocou oči *stačí ti myslieť a pozerať na daný objekt ale dovolím si povedať že táto vecička je pre profikov.*

Táto vláknová je taká že si predstavíš dlhé a pevné vlákno energie ktoré drží objekt *niečo ľahké*. Ale nestačí si to len predstavovať musíš to cítiť musíš do toho vkladať energiu. Potom ti už len stačí predstava ako vlákno držíš v ruke a ako sa priamo hýbe s tvojou rukou ak to zvládneš máš to XD

Neviem či tento týpek LORD vraví pravdu ale v niečom ma pravdu
Ak to chcete dokázať musíte mať dobré psychické rozpoloženie naozaj inak po týchto cvičeniach prídu veci ako LD,AC,Videnie energie ono tými to tréningami sa otvára postupne aj vaše 3oko ktoré vám umožnuje vidieť práve tie toky energie. Ak vás začne bolieť hlava pri tomto je to len účinok niečoho čo ste ešte v živote nepoužívali ak chcete dajte si odpočinok na 20-30 minút zavrite oči a potom môžete pokračovať dalej.

Re: Re: Re: Základ do všetkého

(Peter, 7. 5. 2012 12:21)

Chcel som ešte dopísať prosím ťa neskúšaj žiaden psi-wheel lebo táto vec je ovplyvnená vzduchom stačí otvorene okno alebo mať teplejšie ruky ako je v miestnosti teplota skúste si namočiť ruky do horúcej vody a priložiť ku psí wheel a uvidíte ako sa to bude krútiť.

Inak tieto schopnosti sú len vedľajším účinkom duchovného rozvoja nič viac nič menej. Pre tých čo chcú byť jedi :D a hrať sa na frajerov tak daľeko s tým nezájdete... alebo ako sa vraví kto sa začne báť o svoju moc tak nakoniec aj o ňu príde.